Ieejas kontrole

Kontrolējiet savu apsardzes sistēmu ar vienu klikšķi. Ieejas kontrole ļauj fiksēt kas, kur un kad iekļūst apsargājamajā teritorijā.